استفاده از فوم بتن براي بازسازي ترانشه

در سال 1991، قانون جديدي توسط پارلمان بريتانيا معرفي شد كه مشخصات جديدي را براي بازسازي بازشوها در بزرگراه‌ها تعيين كرد. وضعيت نابسامان بسياري از جاده‌هاي بريتانيا در نتيجه عمليات بازسازي ضعيف جاده‌ها باعث تصويب اين قانون شد.

دو دليل اصلي براي شكست عمليات بازسازي وجود دارد

 • استفاده از مواد خاكريز نامناسب با توجه به تركيب يا محتواي نادرست آب.
 • تراكم پذيري ناكافي خاكريز، چرا كه روش‌هاي موجود، تراكم و يا حمايت كامل جانبي را براي ديواره‌هاي ترانشه بوجود نمي‌آورند.

به طور سنتي حفاري‌ها با استفاده از مواد دانه‌اي، معمولا سنگ خرد شده انجام مي‌شود. مشكل اصلي اين مواد، تراكم پذيري است. نه تنها امكان رسيدن به تراكم كامل در هنگام بازسازي وجود ندارد، بلكه در لبه‌هاي ترانشه‌ها كه در آن تراكم مناسب رخ نمي‌دهد مشكلاتي بوجود مي‌آيد. همچنين امكان ارائه خدمات ديگر بدون آسيب رساندن به بخش‌هاي ديگر وجود ندارد.

بعد از تراز كردن سطح، نشست مواد خاكريز به دليل ترافيك رخ مي‌دهد، پس از شش ماه، سطح جاده بايد دوباره حفاري شود و سطح جديدي كه قرار داده شده، به تراكم كامل برسد.

در سال 1991 قانون جديد جاده‌ها و خيابان‌ها تصويب شد كه مشخصات جديدي را براي بازسازي بازشوها در بزرگراه‌ها تعيين كرد و همچنين مشخصات مورد استفاده براي استفاده از فوم بتن را به عنوان يك ماده خاكريز را معرفي كرد.

مشخصات جديد براي مواد خاكريز پشتي بايد بر اساس معيارهاي زير باشد

 • مواد پركننده بايد داراي تراكم پذيري كم يا بدون تراكم باشند و پس از جانمايي نبايد نشست داشته باشند.
 • نبايد بارهاي محوري را مستقيما به ترانشه انتقال دهند.
 • تراز كردن مجدد نهايي بايد تقريبا بلافاصله امكان پذير باشد و نيازي به بازديد مجدد از سايت براي جايگزيني سطح در آينده وجود نداشته نباشد.
 • اين تكنيك بايد اقتصادي باشد.
 • مواد بايد به راحتي در دسترس باشند.
 • مواد بايد به راحتي قابل حفاري مجدد باشند.
 • اجراي اين روش بايد آسان باشد.
 • مواد بايد مناسب براي پر كردن ترانشه‌هاي باريك باشند.

از آنجايي كه فوم بتن تمام معيارهاي تئوريك را برآورده مي‌كند، اين مواد بسيار مناسب براي بازسازي ترانشه هستند و توسط چندين شركت آب و برق در انگلستان به طور موفقيت آميزي مورد استفاده قرار گرفتند. 

فوم بتن داراي مزاياي فراواني نسبت به مواد سنتي، براي بازسازي ترانشه است

 • آنها به صورت مايع هستند، بنابراين هر حفره‌اي را مي‌توانند پر كنند و به همين ترتيب، حمايت جانبي از ترانشه را به طور كامل تامين مي‌كنند، حتي زماني كه ديواره‌هاي حفاري شده در طول حفاري تخريب شده باشند.
 • تركيبات فوم بتن بلافاصله پس از چندين ساعت سفت مي‌شوند، بنابراين تراز كردن سطح بايد در عرض همين چند ساعت بايد انجام شود.
 • استفاده از فوم بتن از لحاظ نيروي كار و تجهيزات بسيار اقتصادي است.
 • در هنگام استفاده از فوم بتن هيچ خطري تاسيسات آب و برق در ترانشه را تهديد نمي‌كند زيرا به هيچ گونه تراكمي نياز ندارند. هنگام استفاده از مصالح دانه‌اي در خاكريز، هميشه احتمال آسيب رساندن به لوله‌ها در اثر عمليات تحكيم و تراكم وجود دارد.
 • آزمايش‌ها نشان داده است كه فوم بتن در هنگام چرخه يخ زدگي و تبخير به شدت تحت تاثير قرار نمي‌گيرد.
 • از آنجا كه اجراي فوم بتن نيازي به تراكم ندارد، به هيچ يك از فشرده سازها نيازي نيست. اين مسئله بسيار مهم است، زيرا استفاده مكرر از اين ابزارها مي‌تواند باعث ايجاد بيماري‌هاي ناشي از ويبره و ارتعاش در ميان كارگران شود.

در انگلستان آگاهي مردم در مورد بيماري‌هاي مرتبط با ارتعاش و ويبره افزايش يافته است. در برخي موارد، كاركنان در مورد كارفرمايان اقدامات قانوني انجام مي‌دهند تا خسارات وارده ناشي از شرايط كاري را جبران كنند.

با توجه به تمام كارهايي كه تاكنون انجام شده، مشخص است كه نه تنها  يك جايگزين مناسب براي مصالح سنتي دانه‌اي است، بلكه همچنين مزاياي قابل ملاحظه‌اي را دارا هستند و يك بازسازي پايدارتر و بادوام‌تر را به ارمغان مي‌آورند.

نوشته شده توسط mehdi | ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۲:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |