مزاياي فوم بتن براي ساخت و ساز خانه‌ها

انواع مختلفي از مواد در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و فوم بتن هم يكي از آنها است كه در ساختمان سازي در اين روزها مورد توجه سازندگان قرار گرفته است.

فوم بتن داراي مزايايي است كه توجه مهندسين و سازندگان را به خود جلب كرده و در سازه‌هاي خود از آن استفاده مي‌كنند. يكي از مزاياي اين ماده سبك بودن آن است كه وزن كلي سازه را كمتر مي‌كند و اين امر باعث مي‌شود از ستون‌ها و تيرهاي كوچك‌تري در ساخت و ساز بتوان استفاده كرد.

از جهت ديگر فوم بتن داراي مقاومت بالايي در جلوگيري از انتقال آتش است و استفاده از آن در ساختمان‌هاي مسكوني باعث ايمني بيشتر ساختمان‌ها خواهد شد. اين دو مورد و موارد ديگر باعث شده است استفاده از اين ماده رو به گسترش باشد.

اين راهنما براي رفع نياز به ارزيابي هزينه‌ها و مزاياي استفاده از فرم‌هاي عايق كاري به وسيله فوم بتني در ساخت خانه‌هاي مسكوني يا ديگر ساختمان‌هاي مشابه گردآوري شده است.

ارزشيابي و گردآوري اطلاعات در مورد استفاده از فوم بتن

سه هدف زير محتواي اين راهنما را تشكيل داده‌اند

  • ارائه اطلاعات عيني در مورد هزينه ساخت و ساز معمولي با فوم بتن نسبت به ساخت و ساز مسكن استاندارد
  • جمع آوري اطلاعات معتبر در مورد مزاياي ساخت و ساز فوم بتن نسبت به ساخت خانه‌هاي استاندارد
  • ارزيابي و مقايسه مزاياي استفاده از فوم بتن و ساخت ساز به وسيله بتن معمولي

بسياري از منابع اطلاعاتي فني در دستيابي به اهداف فوق در نظر گرفته شده‌اند، از جمله برخي از آخرين داده‌هاي آزمايش بر روي مقاومت ساخت و ساز ديوار با فوم بتن و ساير مزايايي مانند بهره‌وري انرژي، مقاومت در برابر باد، مقاومت در برابر آتش و عايق صوتي اين ماده. از آنجايي كه فوم بتن‌ها مزاياي زيادي نسبت به مصالح و روش‌هاي ساخت و ساز سنتي خانه ارائه مي‌دهند، مهم است كه مزاياي كلي مربوط به ساخت با اين ماده را نسبت به گزينه‌هاي ديگر، مانند ساخت و ساز استاندارد، درك كنيد.

 

فوم بتن

بنابراين، مي‌توانيد يك تصميم آگاهانه در مورد ارزش ساخت و ساز با فوم بتن نسبت به ساير گزينه‌ها اتخاذ كنيد. البته، ارزيابي نهايي بر عهده شما است تا يك تصميم معقول را اتخاذ كنيد. قصد اين راهنما اين است كه به شما كمك كند تا يك تصميم گيري آگاهانه داشته باشيد.

اين گزارش با بررسي مختصري از ديدگاه بازار مسكن در مورد ارزش ساخت و ساز با فوم بتن آغاز مي‌شود. در بخش بعدي، داده‌ها براي ترسيم محدوده هزينه‌هاي ساخت و ساز واقعي سازه با فوم بتن و سازه‌هايي كه از مصالح ديگر ساخته شده‌اند، ارائه شده است.

سپس، داده‌هاي تطبيقي ​​را در مورد مزاياي عملكردي و ساختارهاي استاندارد، از جمله ايمني سازه، كاهش خطر، مقاومت در برابر آتش، دوام، بهره‌وري انرژي و عايق صوتي ارائه مي‌دهد. در بخش‌ها و مقاله‌هاي بعدي هم ارزيابي هزينه و سود را با استفاده از اطلاعات ارائه شده در بخش‌هاي قبلي ارائه مي‌دهد. در نهايت نتيجه گيري‌ها در مقاله آخر ارائه شده است.

چشم انداز بازار مسكن

يكي از عوامل مهم به هنگام هر خريد جديدي در نظر گرفتن تجربه ساير كاربران درباره يك محصول است. در اين بخش، تجربه و نظرات سازندگان مختلف، طراحان و صاحب خانه‌ها به منظور ارزيابي هزينه‌ها و مزاياي ساخت و ساز فوم بتن ارائه مي‌شود.

اطلاعات زير از منابع مختلف از جمله مقالات خبري، گزارش‌ها، صفحات وب و ارتباطات شخصي جمع آوري شده‌اند. در حالي كه اين اطلاعات واقعا حيرت انگيز هستند، براي درك هر چه بيشتر ارزش ساخت و ساز با فوم بتن بر اساس تجربه واقعي خريداران خانه، سازندگان، مهندسان و افراد ديگري كه از محصول استفاده مي‌كنند، مورد نياز هستند. تجارب منفي معمولا در منابع موجود يافت نشدند و به طور خاص در اين مطالعه نيز مورد بحث قرار نگرفته‌اند.

هزينه انرژي در مقايسه با مزاياي ارائه شده به مشتريان

خانه‌هاي ساخته شده از بتن فومي هزينه‌هاي انرژي كمتري را نسبت به ديگر مواد ساختماني خواهند داشت. اين مزايا توسط بسياري از صاحب خانه‌هاي ساخته شده با فوم بتن كه مايل به پرداخت هزينه‌هاي كمتر و در عين حال مايل به صرفه جويي در مصرف انرژي هستند در كنار ايمني و راحتي اضافي ذكر شده‌اند.

نوشته شده توسط mehdi | ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۴۷:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |